Trippelpriset

   


                                            Svenska Whippetklubbens Trippelpris !!!


 


                                            Detta pris instiftades 1995 & det är är ett pris där man premierar mångsidigheten

                                            hos whippeten. En merit inom vardera grenar här nedan är obligatorisk.


 


                                                 1. Utställning - hunden ska ha erhållit lägst priset certifikatkvalitet (CK) på officiell utställning

                                                              alt. UK på av SW anordnad utställning.


                                                 2. Rundbane-, Whippetrace- eller Lure Coursing licens, samt ha deltagit i två lopp alt. lure coursingprov

                                                             (utöver licensloppen/proven) utan att ha blivit diskvalificerad


                                                 3. Lydnadsprov, agility, bruksprov eller viltspår

                                                         Lydnadsprov: hunden ska ha deltagit i ett officiellt prov och erhållit lägst pris(140p) i klass 1

                                                         Agility: hunden ska ha deltagit i två tävlingar oavsett klass utan att ha diskvalificerats.

                                                         Bruksprov: hunden ska ha deltagit i apellklass med lägst resultatet godkänd.

                                                         Viltspår: hunden ska ha godkänt anlagsprov.


 


                                              Regler:


                                                     *Priset kan bara tilldeleas enskild hund en gång

                                                    * Priset tilldelas endast vid ansökningstillfället levande hund

                                                    * Ägare till hund som uppnått erfoderliga meriter har själv att anmäla resultaten till SW

                                                    * Kvalificerande meriter ska ha uppnåtts i Sverige

                                                    * Samtliga ägare till hunden skall vara medlem i Svenska Whippetklubben


 


                                                  Pris diplom:


                                                  Priset utgörs av ett diplom och delas ut på SW:s årsmöte. Hundar som erhållit priset

                                                  presenteras genom ägarens försorg på en halvsida i Whippet Bladet efter att hunden

                                                  erhållit sitt diplom


                                       


                                          Eventuella frågor kontakta:  trippelpris@whippetklubben.nu


           

                                         Om intresse finns så kan jag anordna en kennelträff där ni har möjlighet att gå viltspårsprov med

                                           era hundar, antingen anlagsklass eller öppenklass spår.

                                           Vill ni ha hjälp att finna utställningar, lure coursing prov eller annat hör gärna av er till mig så

                                            skall  jag hjälpa er !!


                                             / Uppfödaren